10 důvodů proč islám není náboženství míru

Text přeložen ze stránek: https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/10-reasons-not-peace.aspx

#1

18,000 smrtících teroristických útoků vykonaných jménem islámu jen v posledních 10 letech (u ostatních náboženství byl tento počet kolem tuctu útoků). (pozn. překl. "počítadlo" s aktuálními počty útoků naleznete na https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2017 )

#2

Mohamed, islámský prorok, nechal zabíjet lidi, jež jej urazili nebo kritizovali jeho náboženství. Včetně žen.
Muslimové mají následovat příkladu proroka Mohameda.

#3

Mohamed mnohokrát řekl, že mu bylo "nařízeno Alláhem bojovat proti lidem, dokud neodpřísáhnou, že není boha kromě Alláha a že Mohamed je jeho prorok". V posledních 9 letech svého života nařídil více než 65 vojenských kampaní s výše uvedeným cílem.

Mohamed motivoval své muže k válce možností získat kořist, sex a příslibem ráje. Stínal zajatce, zotročoval děti a znásilňoval ženy zajaté v boji. Opět platí, že muslimové jsou nabádáni napodobovat příkladu Mohameda.

#4

Poté co Mohamed zemřel, lidé, kteří s ním žili a kteří tedy nejvíce znali jeho náboženství, začali mezi sebou okamžitě bojovat.

Fátima, Mohamedova oblíbená dcera, která ve zdraví přežila první roky islámu obklopena nevěřícími, zemřela pouhých 6 měsíců po smrti svého otce ve strachu z perzekuce ze strany svých blízkých - muslimů. Dokonce potratila Mohamedova vnuka poté, co jí muž, jež se stal druhým kalífou, zlomil žebra.

Bylo to stejný chalífa Umar, který nařídil smrt prvního člověka, který v Medině konvertoval k islámu, blízkého společníka Mohameda, jež se osvědčil v boji. Sad ibn Ubadah byl zabit po neúspěšné snaze stát se kalífou.

Manžel Fátimy, Ali, který byl druhým člověkem obráceným na islám a chovali se k němu jako k Mohamedovu synovi, bojoval v občanské válce proti armádě Aishy, Mohamedovy oblíbené manželky - označované Mohamedem jako "bezchybná manželka". 10 000 muslimů bylo zabito v jediné bitvě méně než 25 let po Mohamedově smrti.Tři ze čtyř prvních muslimských vládců (kalífů) byli zavražděni. Všichni patřili mezi Mohamedovy blízké společníky. Třetí kalífa byl zabit spojenci syna prvního kalífy (tento syn byl později zavražděn pátým kalífou, zabalen do oslí kůže a spálen). Čtvrtý kalífa (Ali) byl ubodán po hádce s pátým kalífou. Pátý kalífa pokračoval otrávením jednoho ze dvou oblíbených Mohamedových vnuků. Druhý z těchto vnuků byl později připraven o hlavu šestým kalífou.

Vnitřní boj o moc mezi členy Mohamedovy rodiny, jeho nejbližšími společníky a jejich dětmi se postupem času stupňoval. Během 50 let po Mohamedově smrti se dokonce i Kaaba (pozn. překl: posvátná stavba v Mekce), přeživší století vlády pohanů, octla v troskách.

A výše uvedené se týká pouze událostí uvnitř Islámu!

#5

Mohamed přikázal muslimům bojovat proti ostatním náboženstvím a podřídit je islámu. Během několika desetiletí po jeho smrti Arabové dobyli a obsadili země patřící křesťanům, židům, hinduistům, budhistům a zoroastriánům . A během pouhých 25 let po Mohamedově smrti muslimské armády dobyly země v rozsahu 28 současných států kolem Saudské Arábie.

#6

Muslimové pokračovali v Džihádu proti ostatním náboženstvím po dobu dalších 1400 let. Brzdila je pouze případná schopnost nemuslimů se bránit. I v současné době neuplyne týden, ve kterém
by se islámští fundamentalisté nepokusili zavraždit křesťany, židy, hinduisty či budhisty ve jménu Alláha.
Žádné z těchto neislámských náboženství přitom nebojuje s žádným jiným náboženstvím.

#7

Islám je jediné náboženství, které své věřící v sobě drží tím, že případným odpadlíkům hrozí smrtí.
V souladu s tím, co kázal Mohamed.

#8

Islám učí, že nemuslimové jsou méněcenní lidé. Mohamed řekl, že Muslim může být odsouzen k smrti za vraždu Muslima, ale nikdy nesmí být odsouzen k smrti za zabití nemuslima.

#9

Korán nikde nehovoří o lásce k nemuslimům, zato k nim více než 500krát zmiňuje krutost a nenávist.

#10

"Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!"
Poslední slova z pilotní kabiny Letu 93 (pozn. překladatele let 93 - jedno z letadel unesených
11/9/2001)