Je islám náboženstvím míru?

Na těchto stránkách naleznete překlady článků z webu www.thereligionofpeace.com 

Pokud umíte anglicky, doporučuji studovat přímo uvedený web obsahující mnohem více materiálů.


Tento web obsahuje informace o islámu, některými lidmi nesprávně označovanému jako "náboženství míru".

Islám není jen náboženstvím řešícím vztah věřících k bohu, ale je to i ideologie určující, jak má vypadat společnost a její řízení a jak se mají muslimové chovat k nemuslimům. Tato část islámu je v kombinaci s demografickým vývojem (tj. nárůstem počtu muslimů v západních zemích) jedním z největších nebezpečí pro západní civilizaci a celý svět, protože neuznává svobodu projevu a demokracii, toleranci k jinověrcům, odpadlíkům od víry či homosexuálům, rovnost mužů a žen a jejím cílem je nadvláda islámu.

Abychom tomuto nebezpečí mohli čelit, je nutné abychom nejdříve pochopili, co islám opravdu je. Tomuto má napomoci i teto web. Doporučujeme však studovat  i pohledy druhé strany a islámské prameny - Korán, životopis Mohameda a Hadísy (muslimské tradice) a udělat si vlastní názor.